Countersigned contract แปลว่า

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -countersign-, * countersign* to attest authenticity; "You must countersign on this line of the contract" 

อธิบายหรือแปลว่า พวกเขาสามารถดำเนินการทางกฎหมายกับคุณได้หากคุณไม่ทำตามสัญญา . Under the terms of their contract, employees must give three months’ notice if they leave. ความหมายจาก พจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย NECTEC's Lexitron Dictionary. contractภาษาอังกฤษ contractภาษาไทย contractความหมาย Dictionary contractแปลว่า contractคำแปล contractคืออะไร breach คำนาม breaches (บรีช) breach เป็นคำที่มาจากคำกริยาภาษาอังกฤษโบราณ brecan ที่แปลว่า ทำลาย ดังนั้นรากของคำว่า breach จะหมายถึง การทำลายบางสิ่งบางอย่าง ใน contract of building contraction joint control point convection converter cord cork Corrective maintenance - Cost Plus Fee counter clock wise cover meter crank web creosoting crors upper foundation crushing strength curbstone cut Cycle Damascus steel daybed decomposition Delay Caused by Authorities depredations deteriorating supplies die บริการฟรีของ Google จะแปลคำ วลี และหน้าเว็บเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ กว่า 100 คำศัพท์คำว่า 'Contrast' แปลว่า n-การเปรียบเทียบการเทียบเคียงความแตกต่างความตรงข้าม vi-ตัดกันผิดแผกกันแตกต่างตรงกันข้าม..ดูความหมายคำอ่านคําแปล The company introduced the travellers cheque, which had no value until it was countersigned. The midwife produced a form of refusal of consent to blood transfusions which Miss T. signed and the midwife countersigned. Internal auditors will have to countersign a copy of form BSD( 2).

อธิบายหรือแปลว่า พวกเขาสามารถดำเนินการทางกฎหมายกับคุณได้หากคุณไม่ทำตามสัญญา . Under the terms of their contract, employees must give three months’ notice if they leave.

The company introduced the travellers cheque, which had no value until it was countersigned. The midwife produced a form of refusal of consent to blood transfusions which Miss T. signed and the midwife countersigned. Internal auditors will have to countersign a copy of form BSD( 2). contract of building contraction joint control point convection converter cord cork Corrective maintenance - Cost Plus Fee counter clock wise cover meter crank web creosoting crors upper foundation crushing strength curbstone cut Cycle Damascus steel daybed decomposition Delay Caused by Authorities depredations deteriorating supplies die contract แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค สาระน่ารู้วันนี้จะเสนอเกี่ยวกับความแตกต่างของคำว่า agreement, contract, treaty และ pact ค่ะ คำที่มีความหมายคล้าย ๆ กันทำให้เกิดความสับสนเ คำศัพท์ Notice Of Termination Of The Contract, แปลว่า หนังสือบอกกล่าวบอกเลิกสัญญา - ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษแปลไทย

คำศัพท์คำว่า 'Countersign' แปลว่า vt-ลงนามร่วมลงชื่อกำกับลงลายเซ็นร่วมสนองพระบรมราชโองการ vt-ลงนามร่วม n-คำรหัสspassword-watchword..ดูความหมายคำอ่านคําแปลเพิ่มเติม

countersign (เคา'เทอะไซนฺ) n. ลายเซ็นกำกับ,ลายเซ็นกำกับลายเซ็น,การลงลายเซ็นเพิ่ม,การลงนามร่วม,สัญญาณลับ. vt. ความหมายจาก พจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย อ. สอ เสถบุตร. countersignภาษาอังกฤษ countersignภาษาไทย countersignความหมาย Dictionary countersignแปลว่า countersignคำแปล countersignคืออะไร

breach คำนาม breaches (บรีช) breach เป็นคำที่มาจากคำกริยาภาษาอังกฤษโบราณ brecan ที่แปลว่า ทำลาย ดังนั้นรากของคำว่า breach จะหมายถึง การทำลายบางสิ่งบางอย่าง ใน

คำกริยา Countersign, กริยาช่อง 2 Countersigned, กริยาช่อง 3 Countersigned, หมวด Regular Verb - กริยา 3 ช่อง ภาษาอังกฤษ คำถามคือ ในประโยคที่ว่า " A Co., Ltd. hereby confirm to award the Contract for the Refurbishment of Typical Apartment Units to B Cp., Ltd. จะแปล to award the contract ว่ายังไงดีครับ ไม่กล้าใช้คำว่าตกลงจ้าง คำนี้เป็นได้ทั้งคำกริยาและคำนาม โดยแปลว่า ติดต่อ หรือ สัมผัส และส่วนที่คุ้นหูชาวบ้านร้านตลาดเป็นอย่างดี นั่นคือคำว่า Contact Lens (อ่านว่า คอนแท็ค เพิ่งเคยต้องแปลสัญญาญี่ปุ่นเป็นไทย  แค่ชื่อหัวข้อสัญญาก็ทำเอามึนกันไปเลย หาจาก Dic (ソフトウエア)個別契約書=Individual agreement แต่ไม่รู้จะแปลเป็นไทยอย่างไรดี

countersign (เคา'เทอะไซนฺ) n. ลายเซ็นกำกับ,ลายเซ็นกำกับลายเซ็น,การลงลายเซ็นเพิ่ม,การลงนามร่วม,สัญญาณลับ. vt.

จากตัวบทแปล. กฎ. Regulation. Noun. ปทานุกรมค าศัพท์. ภาษาอังกฤษ-ไทยในกฎหมาย ว่า. ด้วยการควบคุมอาคารส านัก. ควบคุมและตรวจสอบอาคาร. กรมโยธาธิการและผังเมือง 

บริการฟรีของ Google จะแปลคำ วลี และหน้าเว็บเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ กว่า 100 คำศัพท์คำว่า 'Contrast' แปลว่า n-การเปรียบเทียบการเทียบเคียงความแตกต่างความตรงข้าม vi-ตัดกันผิดแผกกันแตกต่างตรงกันข้าม..ดูความหมายคำอ่านคําแปล The company introduced the travellers cheque, which had no value until it was countersigned. The midwife produced a form of refusal of consent to blood transfusions which Miss T. signed and the midwife countersigned. Internal auditors will have to countersign a copy of form BSD( 2).